Tin tức Thông báo

PHÒNG KHOA HỌC VÀ Y HỌC THỂ THAO

Điện thoại: 0236.2.681.161 - Fax: 0236.3.713.263

Email: phongkhyhtdtt@yahoo.com.vn

                                                                               

 Trưởng phòng Khoa học và Y học Thể thao

 Ths: Nguyễn Tuấn Anh

 ĐT: 0868.313.169

 

Phòng Khoa học và Y học Thể thao được thành lập ngày 11/9/2009 theo Quyết định số 502/QĐ-HLQGĐN của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng.

Phòng Khoa học và Y học Thể thao có các chức năng, nhiệm vụ và được tổ chức như sau:

* Vị trí và chức năng:

Phòng Khoa học và Y học Thể thao là đơn vị trực thuộc Trung tâm HLTT Quốc gia Đà nẵng có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc giao về công tác ứng dụng khoa học; điều trị chấn thương, kiểm tra y học, phục hồi chức năng; tư vấn chăm sóc sức khỏe; vệ sinh, an toàn thực phẩm cho các thành viên đội tuyển và tuyển trẻ Quốc gia.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ, Y học TDTT dài hạn và hàng năm của Trung tâm; kế hoạch hợp tác với các đơn vị trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, y học TDTT; trình duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

            2. Xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các đề tài khoa học trong thực tiễn công tác quản lý, huấn luyện và phục vụ của Trung tâm. Kế hoạch nghiệm thu, đánh giá các đề tài khoa học; lưu trữ và khai thác có hiệu quả các đề tài khoa học đã được nghiệm thu .

            3. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra y học, mua BHYT, BHTT đối với các thành viên đội tuyển thể thao quốc gia; kế hoạch phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, kiểm tra vệ sinh - an toàn thực phẩm.

4. Tổ chức Sơ cứu, cấp cứu, chẩn đoán, điều trị, phục hồi các chấn thương thể thao, bệnh lý thể thao và bệnh tật. Phối hợp với bệnh viện chuyên khoa các tuyến để điều trị cho các VĐV bị chấn thương.

5. Đề xuất và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề; tham gia duyệt kế hoạch huấn luyện của các đội tuyển thể thao quốc gia.

6. Đề xuất phát triển các hoạt động khai thác dịch vụ thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và y học TDTT đúng theo pháp luật và điều kiện thực tế của Trung tâm.

7. Đề xuất phát triển cơ sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ các hoạt động khoa học, công nghệ, y học TDTT của Trung tâm; Quản lý, sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm tài sản, thiết bị và nguồn kinh phí được giao.

8. Thừa lệnh Giám đốc ký các văn bản thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ và Y học TDTT khi được uỷ quyền.

* Cơ cấu tổ chức:

Phòng Khoa học và Y học Thể thao có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, các viên chức, kỹ thuật viên, nhân viên.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của phòng.

Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công việc được Trưởng phòng phân công.

Viên chức, kỹ thuật viên chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Trung tâm về công tác được giao.

Trưởng phòng điều hành hoạt động theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ.

Cán bộ viên chức Phòng KH&YHTT

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Tuấn Anh

1972

Trưởng phòng

0868.313.169

2

Nguyễn Tiến Chung

1978

Chuyên viên

0916.255.898

3

Trn Tiến Dũng

1962

Y sĩ

0913.419.632

4

Nguyn Vĩnh Trọng

1991

Y sĩ

0935.625.993

 

******************

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến1
Hôm nay265
Hôm qua342
Tất cả1135732