Tin tức Thông báo

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Điện thoại: 0236.3.505.408 - Fax: 0236.3.713.263

Email: phongtchc@yahoo.com.vn

  

Trưởng Phòng HC, TH

Hoàng Xuân Thái

ĐT: 0982.160.200

 

 

 

Tập thể Cán bộ viên chức Phòng TC, HC

 

             Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập ngày 11/9/2009 theo Quyết định số 503/QĐ-HLQGĐN của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng.

 Phòng Tổ chức - Hành chính có các chức năng, nhiệm vụ và được tổ chức như sau:

* Vị trí và chức năng:

            Phòng Tổ chức-Hành chính là đơn vị trực thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Đà Nẵng có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch do Giám đốc Trung tâm giao về công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an toàn trật tự cơ quan, hành chính quản trị và đầu tư xây dựng cơ bản; giúp Giám đốc công tác tổng hợp để phục vụ điều hành hoạt động Trung  tâm.

            * Nhiệm vụ và quyền hạn:

            1. Tham gia xây dựng  kế hoạch dài hạn, ngắn hạn của Trung tâm theo chỉ đạo của Giám đốc; xây dựng chương trình công tác của cơ quan, của Ban Giám đốc; đồng thời tham mưu cho Giám đốc giao nhiệm vụ, kế hoạch cho các phòng, ban chương trình công tác theo chỉ đạo của Giám đốc.

            2. Xây dựng và tham gia xây dựng, sửa đổi. bổ sung  một số văn bản, qui định thuộc thẩm quyền ban hành của Giám đốc Trung tâm để thực hiện quyền quản lý điều hành hoạt động của Trung tâm.

            3. Tham mưu về công tác tổ chức, thành lập, sát nhập, giải thể phòng, đơn vị,  bộ phận thuộc Trung tâm, xây dựng, sửa đổi, bổ sung qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm và các phòng, đơn vị, bộ phận trình Giám đốc quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định theo thẩm quyền.

            4. Tham mưu cho Giám đốc về công tác cán bộ, quản lý, tuyển dụng, sử dụng, nâng lương, nâng ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết chính sách cán bộ, quản lý lao động, quản lý hồ sơ viên chức, nhân viên của cơ quan theo phân cấp.

            5. Tổng hợp và phản ánh kịp thời tình hình cơ quan, đồng thời đề xuất các biện pháp chỉ đạo, xử lý cần thiết cho Lãnh đạo Trung tâm. Xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết. Tổng kết công tác quý, năm và một số báo cáo chuyên môn theo yêu cầu công tác và chỉ đạo của Giám  đốc.

            6. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, xử lý công văn đến, đi theo qui chế làm việc của Trung tâm; quản lý con dấu theo quy định Nhà nước.

            7. Tham mưu và thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý và thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cơ quan, quản lý và thực hiện công tác quốc phòng ở cơ sở theo quy định, hướng dẫn của cơ quan quân sự, quản lý, chỉ đạo công tác phòng chống cháy nổ và phối hợp quản lý, thực hiện vệ sinh môi trường chung của cơ quan.

            8. Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên tham mưu và tổ chức các phong trào thi đua cán bộ, nhân viên, tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, viên chức của Trung tâm

9. Phối hợp tiếp nhận huấn luyện viên, vận động viên và chuyên gia, phiên dịch và tập huấn; đồng thời tham gia giải quyết chế độ chính sách có liên quan theo quy định.

            10. Tham mưu cho Giám đốc và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế; phối hợp với các phòng, đơn vị trong việc quản lý chuyên gia các đội tuyển thể thao nước ngoài đến tập huấn tại Trung tâm.

            11. Phối hợp với các phòng để tham mưu về quản lý, mua sắm, sử dụng, bảo quản tài sản và trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của cơ quan và các đội tuyển. Thực hiện quản lý một số tài sản, trang thiết bị của cơ quan theo sự phân công của Giám đốc.

            12. Bảo đảm các điều kiện phục vụ ở, đi lại, điện nước cho hoạt động của cơ quan và các đội tuyển tập huấn tại Trung tâm.

            13. Lập và thực hiện kế hoạch cải tạo và sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Trung tâm và các đội tuyển

            14. Phối hợp với các phòng liên quan và Công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức, nhân viên cơ quan. Tham gia và tổ chức khai thác dịch vụ từ cơ sở vật chất.

            15. Giúp Giám đốc tổ chức các hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước; quan hệ với các địa phương.

            16. Quản lý viên chức, nhân viên trong phòng và quản lý tài sản theo sự phân công.

            * Cơ cấu tổ chức:

            Phòng Tổ chức - Hành chính có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, một số tổ phục vụ chuyên môn và các viên chức nhân viên.

            Phòng Tổ chức - Hành chính có các tổ phục vụ chuyên môn sau: Tổ bảo vệ và tổ sân bãi.

            Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của Phòng. Các Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công.

Viên chức, nhân viên chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Trung tâm về công việc được giao.

Trưởng phòng điều hành hoạt động theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ.

DANH SÁCH CBVC PHÒNG TC-HC

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ CÔNG VIỆC

1

Hoàng Xuân Thái

1965

Trưởng phòng

2

Trịnh Thị Hồng Vân

1974

Phó trưởng Phòng - Kế toán Trưởng

3

Vương Đăng Quang

1987

Phó trưởng Phòng

4

Nguyễn Thùy Vân

1982

Chuyên viên

5

Vũ Thị Thuý

1975

Văn Thư

6

Đào Ngọc Sơn

1964

Bảo vệ

7

Đoàn Kim Trung

1967

Bảo vệ

8

Nguyễn Châu

1962

Sân bãi

9

Nguyễn Văn Quý

1972

Sân bãi

10

Nguyễn Văn Nam

1984

Thợ điện, nước

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến2
Hôm nay361
Hôm qua604
Tất cả1106055