Tin tức Thông báo

THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số  842 /TB-TDTTĐN                                 Đà Nẵng, ngày 27  tháng 8 năm 2013

 

THÔNG BÁO
Về việc hợp đồng lao động
 

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến1
Hôm nay338
Hôm qua604
Tất cả1106032