Tin tức Thông báo

(Tổ Công đoàn QLHL-KH-KT)

     Thực hiện Kế hoạch số: 08/KH-CĐCS ngày 04/08/2107 của CĐCS Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng về việc “Tổ chức Hội nghị Tổ Công đoàn tiến tới Đại hội CĐCS Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022”.

     Vào các ngày 11-12-13/09/2017, tại Phòng họp Khu hành chính – Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng, đã lần lượt diễn ra Hội nghị Tổ Công đoàn của 03 Tổ Công đoàn: Tổ chức – Hành chính, Quản lý huấn luyện – Khoa học – Kế toán, Quản lý nhà nghỉ và Nuôi dưỡng VĐV. Đây là Hội nghị cấp tổ để chuẩn bị tiến tới Đại hội CĐCS Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

     Tại các Hội nghị, sau khi nghe đồng chí Tổ trưởng Tổ Công đoàn thông qua bản Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động của Tổ Công đoàn trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua bản Dự thảo.

     Tiếp đó, Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận và góp ý Dự thảo báo cáo của BCH trình Đại hội CĐCS lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022; Góp ý sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhân sự BCH và Uỷ ban kiểm tra khóa mới. Trong phần cuối của Hội nghị là việc bầu Tổ trưởng Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020, Hội nghị đã thống nhất 100% về việc bầu Tổ trưởng Tổ Công đoàn mới cho nhiệm kỳ 2017-2020. Kết quả cụ thể là:

               1. Tổ trưởng Tổ CĐ QLHL – KH – KT: Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Oanh

               2. Tổ trưởng Tổ CĐ QLNN & ND VĐV: Đồng chí Lưu Quốc Dũng

               3. Tổ trưởng Tổ CĐ TC – HC: Đồng chí Nguyễn Văn Nam

     Được biết, Công đoàn cơ sở Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng. Có tổng số Công đoàn viên tính đến ngày 01/09/2017 là 46 người (17 nữ), cơ cấu tổ chức gồm Ban chấp hành CĐCS và 03 Tổ Công đoàn:

               - Ban chấp hành CĐCS: 05 người (01 CT, 01 PCT, 03 UV – 01 nữ)

               - Tổ CĐ QLHL – KH – KT: 13 người (05 nữ)

               - Tổ CĐ QLNN & ND VĐV: 15 người (09 nữ)

               - Tổ CĐ TC – HC: 17 người (03 nữ)

     - Độ tuổi Công đoàn viên: Từ 50 tuổi trở lên 11 người (01 nữ), từ 30 - 49 tuổi có 29 người (18 nữ), dưới 30 tuổi có 05 người.

     - Công đoàn viên là Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ là: 14 người (04 nữ).

     - Công đoàn viên có trình độ Cao cấp lý luận chính trị là: 08 người (tăng 03 người so với đầu nhiệm kỳ)./.

Share:

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến1
Hôm nay34
Hôm qua322
Tất cả1039004