Tin tức Thông báo

 

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO

TRUNG TÂM HLTT QUỐC GIA ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 711 /TB-HLQGĐN

Đà Nẵng, ngày 29  tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v. Hoàn thành sáng kiến giải pháp công tác, báo cáo số liệu kiểm tra đánh giá trình độ thể lực VĐV - Năm 2016

         

     1. Hoàn thành sáng kiến, giải pháp công tác:

     - Đối tượng: CBVC đã đăng ký danh hiệu thi đua “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” trong năm 2016.

     - Thời hạn hoàn thành: Trong tháng 11 năm 2016.

     Tham khảo: Website: ttqg3.com.vn/ NHIỆM VỤ KH&CN/đề tài khoa học.

     2. Báo cáo số liệu kiểm tra đánh giá trình độ thể lực VĐV:

     - Đối tượng: BHL các đội tuyển thể thao quốc gia; HLV phụ trách nhóm môn;

     - Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 15/12/2016.

     - Nội dung chính của báo cáo:

     + Số liệu kiểm tra thể lực chung của từng VĐV đầu năm và trước cuộc thi đấu quan trọng nhất trong năm;

     + Số liệu kiểm tra thể lực chuyên môn của từng VĐV ở giai đoạn chuẩn bị chuyên môn đầu năm và giai đoạn chuẩn bị cho cuộc thi đấu quan trọng nhất trong năm.

     3. Địa chỉ tiếp nhận sáng kiến và báo cáo số liệu kiểm tra:

     - Bản chính có chữ ký nộp về phòng KH&YHTT.

     - Bản đánh máy gửi theo địa chỉ Email: tuananhkhtt@gmail.com

     4. Tư vấn giúp đỡ: Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - P.KH&YHTT, số điện thoại: 0969.27.22.33

     Đề nghị lãnh đạo các phòng chức năng đôn đốc CBVC, HLV nghiêm túc thực hiện để kịp bình xét thi đua khen thưởng cuối năm./.

                                                                                GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                        (Đã ký)

- Ban Giám đốc;

- Các phòng chức năng;                                                              Lê Hồng Sơn

- Lưu VT, KH&YHTT, Web.

Share:

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến1
Hôm nay345
Hôm qua604
Tất cả1106039