Tin tức Thông báo

     Nhằm đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP và phong trào thi đua của Ban CHQS 24 đơn vị tự vệ năm 2016. Trên cơ sở đó kịp thời rút kinh nghiệm, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trong những năm đến; việc tiến hành kiểm tra toàn diện, chặt chẽ, khách quan, trung thực, chính xác, dân chủ, công khai nhằm chỉ ra những hạn chế và có biện pháp khắc phục hiệu quả, đồng thời làm cơ sở tham mưu cho Ban CHQS quận bình xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2016.

(Đ/c Trần Hữu Phúc – Tiểu đội trưởng Tự vệ Trung tâm HLTT QG Đà Nẵng báo cáo với Đoàn kiểm tra thi đua Ban CHQS quận Thanh Khê)

     Vào lúc 9h30’ ngày 17 tháng 10 năm 2016. Đoàn kiểm tra thi đua Ban CHQS quận Thanh Khê đã đến làm việc với Ban CHQS tự vệ Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng, trong thành phần đoàn có: Đ/c Thượng tá Lý Văn Dụng – Phó CHT – TMT – Trưởng đoàn; Đ/c Trung tá Phan Thanh Bình – Chủ nhiệm HC – KT - Phó đoàn; Đ/c Thượng úy Đặng Công Trường – Trợ lý DQTV - Ủy viên; Đ/c Đại úy Huỳnh Tấn Tiến – Trợ lý Chính trị – Thư ký.

     Về phía Ban CHQS tự vệ Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng có: Đ/c Hoàng Xuân Thái – Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Đ/c Trần Hữu Phúc – Tiểu đội trưởng Tự vệ.

     Tại buổi làm việc này, Đoàn kiểm tra Ban CHQS quận đã kiểm tra các nội dung, nhiệm vụ QP, QSĐP theo Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự quận, kế hoạch của Ban CHQS quận về nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2016 và theo tiêu chí đã được xác định trong Quy chế chấm điểm thi đua.

(Thượng tá Lý Văn Dụng – Phó CHT – TMT – Trưởng đoàn kiểm tra thi đua Ban CHQS quận Thanh Khê phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc)

     Thay mặt Ban CHQS tự vệ Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng, đồng chí Trần Hữu Phúc – Tiểu đội trưởng Tự vệ đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016 của đơn vị mình, báo cáo công tác làm tham mưu cho Lãnh đạo cơ quan, Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện toàn diện công tác QP, QSĐP năm 2016, qua đó nêu rõ ưu điểm và những tồn tại còn hạn chế của đơn vị mình.

     Sau khi kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra thống nhất với Ban CHQS tự vệ Trung tâm HLTT quốc gia Đà Nẵng về kết quả kiểm tra, hoàn chỉnh biên bản kiểm tra để báo cáo Hội đồng TĐ – KT LLVT quận./.

 
Chia sẽ qua:

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến1
Hôm nay279
Hôm qua434
Tất cả925793