Tin tức Thông báo

     PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ NGHỈ & NUÔI DƯỠNG VĐV

Điện thoại: 0236.2.469.580 - Fax: 0236.3.713.263

Email: phongqlnn@yahoo.com.vn 

                                           

Trưởng Phòng QLNN&ND VĐV

Trần Hữu Phúc

ĐT: 0971.262.448

 

                    

 Tập thể Cán bộ viên chức Phòng QLNN&ND VĐV

 

Phòng Quản lý nhà nghỉ & nuôi dưỡng Vận động viên được thành lập ngày 11/9/2009 theo Quyết định số 504/QĐ-HLQGĐN của Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng.

Phòng Quản lý nhà nghỉ & nuôi dưỡng Vận động viên có các chức năng, nhiệm vụ và được tổ chức như sau:

* Vị trí và chức năng:

Phòng Quản lý nhà nghỉ và nuôi dưỡng vận động viên là đơn vị trực thuộc Trung tâm HLTT Quốc gia Đà nẵng có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc giao về công tác nhà nghỉ, nuôi dưỡng và xây dựng chế độ dinh dưỡng cho các thành viên đội tuyển và tuyển trẻ Quốc gia.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu cho Giám đốc triển khai và tổ chức thực hiện công tác nuôi dưỡng và bố trí nhà nghỉ cho vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia theo quyết định tập huấn và đào tạo vận động viên các đội tuyển trẻ, tuyển quốc gia; phục vụ các đội tuyển khác đến tập huấn tại Trung tâm.

2. Xây dựng và tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung, nội quy, quy định liên quan đến công tác nuôi dưỡng và nhà nghỉ trình Giám đốc ban hành; tổ chức thực hiện các văn bản đó.

3. Thực hiện quản lý chế độ, tiêu chuẩn ăn Nhà nước cấp cho vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia. Phối hợp với các Phòng liên quan quản lý tiêu chuẩn và thanh quyết toán tiền ăn của vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia.

4. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành và vệ sinh môi trường khu vực theo sự phân công.

5. Tham mưu việc nâng cấp, sữa chữa nhà nghỉ, nhà bếp, mua sắm trang thiết bị chuyên dùng để cải thiện điều kiện làm việc phục vụ cho nhiệm vụ được giao.

6. Phối hợp nghiên cứu, cải tiến nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm mức dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng vận động viên.

7. Được uỷ quyền của Giám đốc quan hệ và phối hợp với các đơn vị ngoài Trung tâm làm tốt công tác nuôi dưỡng,nhà nghỉ và tổ chức khai thác các dịch vụ nhà ăn, ở.

8. Quản lý viên chức, nhân viên trong phòng và quản lý tài sản theo sự phân công.

9. Phối hợp theo dõi, quản lý việc sinh hoạt ngoài giờ của VĐV, HLV, Chuyên gia tại khu nhà ở VĐV.

10. Phối hợp với phòng Tổ chức –Hành chính tổ chức hội nghị, tiếp khách…

* Cơ cấu tổ chức:

Phòng Quản lý nhà nghỉ và nuôi dưỡng VĐV có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, hai tổ phục vụ: tổ nhà ăn VĐV, tổ nhà ở VĐV, các viên chức, nhân viên

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc về thực hiện toàn bộ nhiệm vụ của phòng.

Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công việc được Trưởng phòng phân công.

Viên chức, nhân viên chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và Lãnh đạo Trung tâm về công tác được giao.

Trưởng phòng điều hành hoạt động theo chế độ thủ trưởng và nguyên tắc tập trung dân chủ.

Cán bộ viên chức QLNN&NDVĐV

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ CÔNG VIỆC

1

Trn Hu Phúc

1965

Trưởng phòng

2

Đoàn Kim Đức

1986

Phó trưởng Phòng

3

Đỗ Th Thanh Hiếu

1978

Chuyên viên

4

Lưu Quc Dũng

1973

Chuyên viên

5

Nguyn Th Hng

1965

Nhân viên nhà ở VĐV

6

Trn Th An

1970

Nhân viên nhà ở VĐV

7

Vũ Th Quế

1971

Nhân viên nhà ở VĐV

8

Lưu Th Thin

1978

Nhân viên nhà ăn VĐV

9

Phùng Th Mát

1986

Nhân viên nhà ăn VĐV

10

Đoàn Th Hng

1977

Nhân viên nhà ăn VĐV

11

Trn Th Song Loan

1985

Nhân viên nhà ăn VĐV

12

Nguyn Th Phương Oanh

1971

Nhân viên nhà ăn VĐV

13

Lưu Thị Tuyết Kiều

1975

Nhân viên nhà ăn VĐV

***********************

Chia sẽ qua:

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến3
Hôm nay341
Hôm qua604
Tất cả1106035