THÔNG BÁO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số  842 /TB-TDTTĐN                                 Đà Nẵng, ngày 27  tháng 8 năm 2013

 

THÔNG BÁO
Về việc hợp đồng lao động
 

Video clip

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Trực tuyến1
Hôm nay39
Hôm qua149
Tất cả843176